Här ligger du bra till!

En framtidssäker företagspark

Brännbackens företagspark ligger 5km nordost om Åkersberga, utmed Roslagsvägen (väg 276).

Här har du direkt koppling till regionens nya huvudvägnät. Dvs. att du enkelt når Brännbacken från hela regionen – såväl idag som i framtiden.

Tomter för

 • Industriändamål
 • Verksamheter
 • Logistik
 • Lager
 • Upplag

Här kan du

 • Köpa mark för egen exploatering
 • Hyra byggnader / lager, allt efter ditt behov
 • Hyra mark för upplag

Du får

 • Färdiga gator
 • Framdraget VA
 • Terrasserad tomtmark
 • En trivsam miljö med trädplanterade huvudgator

Du kan bygga

 • 40% av tomtmarken
 • 10-15 m höga byggnader
 • Del av området är avsatt för mer störande verksamheter

Vill du veta mer?

Kontakta Fastighets AB Väderholmen.

Henrik Sellberg
070 927 20 11
henrik.sellberg@vaderholmen.se

Roland Johansson
070 927 29 41
roland.johansson@vaderholmen.se

Hör av dig!

Namn (obligatorisk)

E-post (obligatorisk)

Ämne

Meddelande