februari 2017

Skogsavverkning

Skogsavverkningen inför markarbeten och bergsprängning.

Byggnation av dagvattendamm

Dagvattendammen är en förutsättning för framtida byggnation.