Skogsavverkningen inför markarbeten och bergsprängning.